Rewell förnyas – Vi bygger ett ännu trivsammare köpcentrum


I Rewell har renoveringsarbeten av den allmänna interiören av köpcentret påbörjats. Det nya konceptet med utrymme har skapats för att erbjuda besökarna en uppslukande upplevelse, med plats för shopping, avkoppling och en mängd olika evenemang. Genom att förnya ytmaterial och lägga till grön- och sittytor är målet att skapa ett ännu mer bekvämt och inspirerande Rewell. Projektplanen sträcker sig till våren 2024.

Rewell är Österbottens största köpcentrum och det lockar besökare från alla åldersgrupper och även från de omgivande landskapen. Utöver heltäckande tjänster kommer produktionen av upplevelserika och mångsidiga evenemang att fortsätta att vara nyckeln.

”Vårt antal besökare ökar, säger Rewells vd Susanna Spak. Genom att förnya skapar vi också möjligheter för nya tjänstekoncept. Det är viktigt för oss att möta våra kunders behov när vi planerar för framtiden. Utvecklingen av Rewell är också en viktig del i att främja Vasa och kärncentrets attraktionskraft.”

Butiker, restauranger och caféer kommer att betjäna sina kunder normalt under hela projektet.

”Vi har schemalagt de bullrigare byggskedena så att de stör våra kunder och personal så lite som möjligt. Köpcentrets renlighet och luftkvalitet är också noga omhändertagna genom hela projektet, sammanfattar Susanna Spak.”

Renoveringen har startat på Viljos torg på första våningen.

Renoveringen pågår i etapper och den första byggetappen avslutas i god tid före julöppningshelgen. Från Viljos torg, till lobbyn till Rewells A-entré, runt rulltrapporna. I den andra fasen av projektet, som startar direkt efter årsskiftet, ska vi gå igenom affärslokalernas entrén och röra oss mot södra delen av köpcentret. Samtidigt startar också bygget av nya Sokos affärslokaler.

 Välkommen till Rewell!