PR-platser

Rewells aula fungerar som vasabornas och turisters mötesplats och är perfekt för att ordna olika evenemang.

Från Rewell kan du hyra aulaplats för stora och små evenemang. Till uthyrning finns lilla scenen och hela aulan.

Bokning av PR-platser:

Clear Channel / PR-försäljning
Sari Korhonen / Joni Raute
promootiot@clearchannel.fi
tel. nr. +358 207 312 058
https://promootiopaikat.fi

Bokningar skall göras senast 2 dygn innan önskad dag.

I hyresavgiften ingår inte försäljningsbordHyrestagaren måste själv ta med sig bord. Bordets storlek får vara max. 1×2 meter.

Läs mera detaljerade anvsiningar för hyresgästen.

Rewell aukio

Det är möjligt att hyra PR-plats på evenemangstorget i Rewell. Det finns 10st platser. Hyran för platsen är fr.om. 1.10.2020 100 € + moms/dygn/plats.

Bokning av hela aulan 500€ + moms/dygn. Arrangören betalar även alla eventuella tilläggskostnader (lov, ordningsvakter/väktare, städning, mm.) och ansvarar för eventuella olyckor som sker under evenemanget.

Rewell pikkulava

Lilla scen (3,2 x 3,7m) hyra fr.o.m. 1.1.2020 150€+moms/dygn.

Ljudåtergivning ordnar arrangören själv.

Lilla scenen upphöjd

På den lilla scenen kan man för en tilläggskostnad bygga en 3 x 4 m stor upphöjd scen.

Kostnader för montering av scen:

Montering 2 h och nedmontering 2 h

Vardagar 29€/h+moms
Lö 33€/h+moms
Sö 58€/h+moms

Bokningar för montering av scen 5 dagar innan evenemanget.

I priset ingår tyg till kanten av scen samt trappor till scenen.

Ljudåtergivning ordnar arrangören själv.

Monterbar scen

Vid bokningar av hela Rewell saula kan för en tilläggskostnad monteras en 4 x4 m stor scen.

Kostnader för montering av scen:

Montering 2 h och nedmontering 2 h

Vardagar 29€/h+moms
Lö 33€/h+moms
Sö 58€/h+moms

Bokningar för montering av scen 5 dagar innan evenemanget.

I priset ingår tyg till kanten av scen samt trappor till scenen.

Ljudåtergivning ordnar arrangören själv.