Datasekretess

Från 15.10.2021.
Europa Unionens allmänna dataskydds-reglering (EU) 2016/679, artiklar 12, 13, 14 ja 19.

Registeransvarig

Koy Rewell Galleria, c/o Köpcenter Rewell 203, 65100 Vasa. FO-nummer: 0726791-2

Ansvarsperson för registerärenden

Tel. 050 369 4456 pauliina.sundqvist@rewell.fi

Registrets namn

Kortvarig behandling av kundens personuppgifter.

(Till denna registreringstyp tillhör bland annat olika tävlingar och lotterier var det är typiskt att man förstör uppgifterna efter en tidsbestämd behandling)

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna samlas och sparas tillfälligt för lotteri eller tävling. Uppgifterna används i samband med lotteriet eller tävlingen, för att kontakta vinnaren samt överlämning av möjligt pris.

Genom att delta i tävlingen eller lotteriet ger deltagarna tävlingsarrangören rätt att publicera vinnarens namn och bostadsort utan separat meddelande eller ersättning i media som tävlingsarrangören valt.

Orsak till behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas följande:

 • Art. 6.1 a) Samtycke
 • Samtycke av personuppgifternas behandling som del av tävling eller lotteri
 • Samtycke av publicering av vinnarens namn och bostadsort i medier valda av arrangören för tävlingen eller lotteriet.

Beskrivning av den registeransvariges berättigade intresse

Behandlingen av personuppgifter baseras inte på den personuppgiftsansvariges legitima intresse.

Personuppgifter

Tävlingsformulär

 • epostadress

Vid kontakt med vinnaren

 • namn
 • telefonnummer
 • gatuadress
 • postnummer
 • postanstalt

Behandling av personuppgiftsgrupper

Namn-och kontaktuppgifter

Källa och beskrivning av uppgifterna huruvida uppgifterna samlats in på offentliga källor

Personuppgifterna samlas till lotteri eller tävling av deltagaren själv via lotteri-eller tävlingsblankett

Uppgifterna får vi från personen själv antingen skriftligt eller muntligt vid kontakt med vinnaren

Mottagare av personuppgifter

Vi kommer inte att vidarebefordra uppgifterna i registret till någon tredje part, förutom i den mån informationen lämnas ut till myndigheterna inom de gränser som är tillåtna och krävs enligt gällande lag, till exempel som svar på begäran om information från myndigheter.

Överföringar av personuppgifter till ett tredje land eller internationell organisation och använda skyddsåtgärder

Vi överför inte personuppgifter till tredje länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller till internationella organisationer.

För Facebook och Google Analytics kommer webbplatsens statistik och analysdata att överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagringstid av personuppgifter eller lagringstidens definition för kriterier

Personuppgifter i enlighet med denna rapport ska endast sparas så länge som och i den utsträckning det är nödvändigt för ändamålen med databehandlingen av den personuppgiftsansvarige.

Lotteri eller tävling: Alla personuppgifter som samlas in kommer att förstöras senast 1 månad efter leverans av vinsten.

Rättigheter för den registrerade

Den registrerade personen har följande rättigheter:

 • Rätt att få tillträde till personuppgifter
 • Rätt till korrigering av uppgifter
 • Rätt till radering av uppgifter
 • Rätt till begränsad behandling
 • Invändningsrätt (om direktmarknadsföring)
 • Rätt att återkalla godkännande
 • Rätt att flytta uppgifter från systemet till ett annat (gällande automatisk behandling)
 • Rätt att få information om personuppgifternas säkerhetsöverträdelse

Om personen vill använda sig av sina rättigheter eller få mer information om hur hans eller hennes personuppgifter behandlas så kan han eller hon vara i kontakt med nämnda kontaktperson för detta register.

Personen har även rätt att göra klagomål till tillsynsmyndigheten om han eller hon anser att personuppgifterna hanteras fel enligt dataskyddsbestämmelserna.

Återkallning av samtycke

Personen har rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter om han eller hon så önskar. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som utfördes före återkallelsen.

Återkallande av samtycke görs genom att kontakta arrangören av tävlingen eller lotteriet.

Inverkan av underlåtenhet att lämna ut personlig information på avtalet

Du kommer inte att kunna delta i tävlingen eller lottningen.

Relevant information för automatiserat beslutsfattande eller profilering

Behandlingen av personuppgifter innebär inte automatiserat beslutsfattande eller profilering baserad på personuppgifter.


Effekterna av behandlingen av personuppgifter och en allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna

Vi skyddar noggrant personlig information under hela dess livscykel genom att använda lämpliga dataskydds- och säkerhetsåtgärder. Tävlings- eller lotteriregistrets systemleverantörer behandlar personuppgifter i säkra serverrum. Tillgången till personlig information är begränsad och personalen är bunden av tystnadsplikt.

Vi skyddar personuppgifter genom bland annat proaktiv riskhantering och säkerhetsplanering, telesäkerhetsåtgärder och användning av säkra utrustningsfaciliteter, passerkontroll och säkerhetssystem. Licensiering och övervakning är kontrollerad. Vi utbildar regelbundet vår personal som är involverad i behandlingen av personuppgifter och säkerställer att personalen hos våra partners också förstår personuppgifternas konfidentiella karaktär och vikten av säker behandling. Vi väljer noga ut de underleverantörer vi använder. Vi uppdaterar ständigt våra interna policyer och riktlinjer.

Om, trots alla våra skyddsåtgärder, personuppgifter hamnar i orätta händer är det möjligt att personuppgifter missbrukas. Om vi ​​upptäcker en sådan incident kommer vi omedelbart att undersöka och försöka förhindra skada. Vi kommer att informera nödvändiga myndigheter och registranter om säkerhetsöverträdelsen i enlighet med lagens krav.

Kakor

Vi använder cookies på vår webbplats för att säkerställa att vår tjänst är effektiv och användarvänlig. De cookies som lagras på webbplatsen kan användas för att generera statistik och för att ge bästa möjliga användarupplevelse på olika terminaler.

En cookie är en liten textfil som lagras på en användares terminal och lagras där. Informationen som samlas in via cookies är anonym och innehåller ingen personlig information. Uppgifterna kan alltså inte kopplas till individer. Cookies skadar inte användarens terminal eller filerna som lagras på den.

Det är möjligt för användaren att inaktivera användningen av cookies i sina webbläsarinställningar. Om lagring av cookies inte är tillåten i terminalenhetens webbläsare kan vi inte garantera att alla tjänster på vår webbplats fungerar korrekt.

Cookies som används av webbplatsen

 • _fbp
  • Facebook
  • Spårning
  • 3 månader
 • _ga
  • Google Analytics
  • Statistik
  • 2 år
 • _gid
  • Google Analytics
  • Statistik
  • 1 dag
 • Moove_gdpr_popup
  • Webbplats
  • Funktionell
  • Session
 • Pll_language
  • Webbplats
  • Funktionell
  • Tills vidare
 • WordPress_logged_in_*
  • Webbplats
  • Funktionell
  • Tills vidare
 • WordPress_sec_*
  • Webbplats
  • Funktionell
  • 15 dagar
 • WordPress_test_cookie
  • Webbplats
  • Funktionell
  • Session
 • Wp-Settings-*
  • Webbplats
  • Funktionell
  • Tills vidare
 • Wp-Settings-Time-*
  • Webbplats
  • Funktionell
  • 1 år