Tietosuojaseloste

15.10.2021 alkaen.
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19.

Rekisterinpitäjä

Koy Rewell Galleria, c/o Kauppakeskus Rewell 203, 65100 Vaasa. Y-tunnus: 0726791-2

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Puh. 050 369 4456 pauliina.sundqvist@rewell.fi

Rekisterin nimi

Lyhytaikainen asiakkaan henkilötiedon käsittely.
(Tähän rekisterityyppiin kuuluvat muun muassa erilaiset kilpailut ja arvonnat, joille on tyypillistä henkilötiedon määräaikainen käsittely ja tiedon tuhoaminen käsittelyn jälkeen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, voittajan kontaktoimiseksi sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi.

Kilpailuun tai arvontaan osallistujat myöntävät osallistumalla kilpailuun kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein:

 • Art. 6.1 a) Suostumus
 • Suostumus henkilötietojen käsittelyyn osana kilpailua tai arvontaa.
 • Suostumus voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan julkaisemiseen kilpailun tai arvonnan järjestäjän valitsemissa medioissa.

Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

Käsiteltävät henkilötiedot

Kilpailulomakkeella

 • sähköpostiosoite

Voittajaa kontaktoitaessa

 • nimi
 • puhelinnumero
 • lähiosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Nimi- ja yhteystiedot

Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

Henkilötiedot kerätään arvontaan tai kilpailuun osallistujalta henkilöltä itseltään arvonta- tai kilpailulomakkeen kautta.

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään joko kirjallisesti tai suullisesti voittajan kontaktoinnin yhteydessä.

Henkilötietojen vastaanottajat

Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, pois lukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Facebookin ja Google Analyticsin osalta sivuston tilastointi- ja analytiikkatietoja siirtyy Euroopan union tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Arvonta tai kilpailu: Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan palkinnon toimittamisen jälkeen viimeistään 1 kk kuluessa toimituksesta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
 • Vastustamisoikeus (jos suoramarkkinointia)
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
 • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Suostumuksen peruuttaminen

Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyn suostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Suostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä kilpailun tai arvonnan järjestäneeseen tahoon.

Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

Kilpailuun tai arvontaan osallistuminen ei onnistu.

Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Kilpailu- tai arvontarekisterin järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

Suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä takaamaan sen, että palvelumme on tehokas ja käyttäjäystävällinen. Sivuston tallentamia evästeitä voidaan käyttää tilastotietojen tuottamiseen sekä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi eri päätelaitteilla.

Eväste (cookie) on pieni, käyttäjän päätelaitteelle tallennettava ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeiden avulla kerättävä tieto on anonyymiä, eikä sisällä mitään henkilötietoja. Tietoja ei siten voida yhdistää yksittäisiin henkilöihin. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta, tai siihen tallennettuja tiedostoja.

Käyttäjän on mahdollista poistaa evästeiden käyttö selaimensa asetuksista. Mikäli evästeiden tallentamista ei sallita päätelaitteen selaimessa, emme voi taata sivustomme kaikkien palveluiden asianmukaista toimintaa.

Sivuston käyttämät evästeet

 • _fbp
  • Facebook
  • Seuranta
  • 3 kuukautta
 • _ga
  • Google Analytics
  • Tilastointi
  • 2 vuotta
 • _gid
  • Google Analytics
  • Tilastointi
  • 1 päivä
 • Moove_gdpr_popup
  • Sivusto
  • Toiminnallinen
  • Istunto
 • Pll_language
  • Sivusto
  • Toiminnallinen
  • Toistaiseksi
 • WordPress_logged_in_*
  • Sivusto
  • Toiminnallinen
  • Toistaiseksi
 • WordPress_sec_*
  • Sivusto
  • Toiminnallinen
  • 15 päivää
 • WordPress_test_cookie
  • Sivusto
  • Toiminnallinen
  • Istunto
 • Wp-Settings-*
  • Sivusto
  • Toiminnallinen
  • Toistaiseksi
 • Wp-Settings-Time-*
  • Sivusto
  • Toiminnallinen
  • 1 vuosi