Parkering

Det är lätt att komma till köpcentret Rewell med egen bil!

Torgparkeringen nedanför Vasas Salutorg har mer än 800 parkeringsplatser i två våningar och har direkt tillgång till Rewell. Det finns nio laddningsplatser för elbilar och de finns på nedre plan. Det finns två infartsramper till Torgparkeringen: När man kommer söderifrån är infarten på Handelsesplanaden 15 och när man kommer norrifrån är infarten vid Handelsesplanaden 10. Läs mer på www.toriparkki.fi

Det finns också många parkeringsplatser som förvaltas av Vasa stad runt köpcentret, som har en kort tillgång till Rewell. Parkeringsplatser i Vasa stad är gratis på söndagar.