Parkering

Till köpcentret Rewell är det enkelt att komma med egen bil!

Köpcentret är i direkt anslutning till Torgparkeingen som ligger under salutorget. Parkeringen har 836 parkeringsplatser fördelade på två våningar. Du kan köra in i Torgparkeringen via två olika infartsramper . Båda är belägna på Handelsesplanaden, den ena på södra (Handelsesplanaden 15) och den andra på norra sidan (Handelsesplanaden 10) av Torgparkeringen. Läs mera: https://www.toriparkki.fi/sv/framsida/

Runt köpcentret finns även många av Vasa stads parkeringsplatser med kort anslutning till Rewell. På Rådhusgatan finns även två platser för korttidsparkering (10min). Vasa stads parkeringsplatser är gratis på söndagar.