Vad skulle du som barn eller ungdom vilja påverka i Vasa?

Möjligheten att kunna påverka i sin vardagliga omgivning är viktigt för barn och ungdomar.

Ungdomarnas informations- och rådgivningsservice Reimari och den grundläggande konstundervisningen TaiKon vid Vasa stad samt Vasa ungdomsfullmäktige samlade barnens och ungdomarnas svar gällande ämnet genom en enkät. Den här utställningen är sammanställd av de anonyma svaren. Vasa ungdomsfullmäktige ger ett sammandrag av svaren också till stadens beslutsfattare för kännedom.

Utställningen är öppen 18.11–17.12.2023

mån – lö  kl. 10-18, sö kl. 12-16

Köpcentret Rewell, 2. vån

Fritt inträde

Välkommen!